Denitrifikacija vode

Prečišćavanje Nitrata i Nitrita u vodi

preciscavanje vode, prečišćavanje nitrata i nitrita

Sadržaj nitrata iznad dozvoljenih granica, osim izuzetno štetnog dejstva na ljudsko zdravlje, najčešće je znak zagađenja vode organskim supstancama koje mogu biti i fekalnog porekla. Za uklanjanje nitrata HYDROLUX preporučuje uređaji na bazi specijalnih jonoizmenjivačkih masa kojima se nitratni jon konvertuje u neškodljivi hloridni jon. Nakon zasićenja denitratizator se regeneriše rastvorom kuhinjske soli NaCl. Proces regeneracije je automatski, kontrolisan digitalnim RX upravljačkim ventilom koji je prethodno isprogramiran na osnovu stanja na lokaciji. Nitrati u vodi su soli azotne kiseline i predstavljaju krajnji produkt oksidacije azotnih jedinjenja.

Prisustvo nitrata u većim količinama može da izazove kod methemoglobinemiju kod novorođenčadi. Makslimalna dozvoljena koncentracija (MDK) za nitrate, izražena preko azota je 10 mg/L vode. Nitriti u vodi se prirodno pojavljuju kao deo azotnog ciklusa. Nitritni jon je vrlo nepostojan i u aerobnoj zoni pod uticajem kiseonika oksidiše do nitrata, a uz pomoć bakterija Nitrobacter. Koriste se u industriji kao aditivi hrani, posebno u mesu i siru. Koriste se kao đubrivo i oksidacioni agens u hemijskoj industriji. Nitriti u vodi mogu takođe da budu dokaz svežeg fekalnog zagađenja. Maksimalna dozvoljena koncentracija (MDK) za nitrite izražena preko azota je 0.005 mg/L vode.