Hemijska priprema vode - Demineralizacija vode

Demineralizacija vode 

demineralizacija vode, demineralizovana voda

Demineralizacija vode je hemijska priprema vode koja iz rastvora uklanja sve soli i tragove elektrolita dovodeći je u stanje hemijski čiste vode. Demineralizacija se može vršiti na nekoliko načina, korišćenjem reverzne osmoze sa predtretmanom i kolonom za poliranje, korišćenjem dve kolone za tretman vode jonoizmenjivačima (anjonska i katjonska kolona), korišćenjem elektrodejonizacije ( EDI ).. U zavisnosti od potrebe klijenta Hydrolux Project Team konfiguriše postrojenje koje je optimizovano za proizvodnju demineralizovane vode sa najnižim troškovima eksploatacije.

Demineralizacija vode je hemijski tretman vode. Poslednjih godina u svetu je trend da se za proces dobijanja demineralizovane vode koristi reverzna osmoza. Osmotske stanice su samo jedan u nizu koraka, konfiguracije najčešće imaju mehanički predtretman i omekšivač vode na početku "linije", zatim reverznu osmozu sa rezervoarom za čistu vodu, i na kraju kolonu za "poliranje" vode" u vidu anjonske ili MIX BEAD ispune.

Prednosti reverzne osmoze u procesu demineralizacije vode su uglavnom smanjenje troškova eksploatacije i razvoj ekološke svesti odnosno trend smanjenja zagađenja okoline korišćenjem agresivnih reagenasa za regeneraciju jonoizmenjivača (NaOH, HCL..). U praksi de metoda demineralizacije vode konfiguriše u skladu sa zahtevima klijenta (potrošnja, namena, eksploatacioni troškovi, inicijalna cena..). Za potrebe auto perionica koje koriste demineralizovanu vodu kao poslednje dve faze pranja i imaju veliku potrošnju vode konfiguriše se drugačiji sistem nego za laboratorijske uslove koji imaju relativno malu potrošnju vode.

 


Demineralizacija vode

Proces uklanjanja anjonskih i katjonskih elektrolita iz vode. Reverzna osmoza samo delimično uklanja minerale i soli, posle tretmana RO neophodno je poliranje vode.

Izrada projekta

Na osnovu zadatih parametara i situacije na objektu, izrada kompletnog projekta sa jednom ili više opcija po svim tehničkim specifikacijama, dostava ponude u roku od 48 sati.

Demi voda u industriji

Demineralizovana voda se koristi za različite procese kako laboratorijske tako i za proizvodnju alkoholnih pića ili pranje stakla i automobila.

Poliranje vode

Za razliku od procesa poznatog kao omekšavanje vode gde se u većini slučajeva radi o katjonskoj koloni za uklanjanje jona Kalcijuma i Magnezijuma, i posle koje u vodi ostaju pojedini elektroliti koji i dalje tretiranu vodu čine hemijski nečistom, demineralizacija vode je tretman vode koji iz rastvora uklanja i katjone i anjone, odnosno prevodi vodu u apsolutno čisto stanje. Demineralizovana voda je u odnosu na omekšanu vodu hemijski čista voda


demineralizacija vode

Hemijska priprema vode - demineralizacija vode

Demineralizatori vode su aparati koji se sastoje od dve ili više serijski spojenih jonoizmenjivačkih kolona sa različitim jonoizmenjivačima-ispunama. Prolaskom vode kroz ovaj sistem voda se oslobađa svih rastvorenih soli, a elektroprovodljivost vode se "spušta" na vrednost od 0 do 10 mS/cm. Jonoizmenjivačke mase u ovim kolonama se regenerišu rastvorima sone kiseline (HCl) i natrijum hidroksida (NaOH). Hydrolux uređaji za demineralizacija vode su najčešće konstruisani od dve kolone (katjonske i anjonske kolone), a za dobijanje izuzetno čiste demineralizovane vode može se dodati i treća, tzv. ”MIX-BEAD” kolona, koja "polira vode" odnosno eliminiše sve preostale tragove elektrolita i podešava pH vrednost na neutralnu. Katjonska i anjonska kolona se nakon zasićenja regenerišu, dok se kod mešane kolone vrši zamena filterske ispune. Radni vek jonoizmenjivačke mase za demineralizaciju vode je 3 do 5 godina, posle čega se mora zameniti. Ukoliko napojna voda sadrži gvoždje, neophodno je izvršiti predtretman vode.


demineralizacija vode

Demineralizacija vode jonoizmenjivačima

Za razliku od procesa poznatog kao omekšavanje vode gde se u većini slučajeva radi o katjonskoj koloni za uklanjanje jona Kalcijuma i Magnezijuma, i posle koje u vodi ostaju pojedini elektroliti koji i dalje tretiranu vodu čine hemijski nečistom, demineralizacija vode je tretman vode koji iz rastvora uklanja i katjone i anjone, odnosno prevodi vodu u apsolutno čisto stanje. Demineralizovana voda je u odnosu na omekšanu vodu hemijski čista voda.

Najčešće se za demineralizaciju vode koriste dve kolone, jedna katjonska i jedna anjonska. Regeneracija se obavlja rastvorom hlorovodonične kiseline HCL odnosno rastvorom Natrijum hidroksida NaOH. Za dobijanje savršeno čiste vode za potrebe medicinskih ustanova ili zahtevnih industrijskih procesa moguće je dodati treću kolonu, takozvanu kolonu za "poliranje vode", sa specijalnom smolom koja se ne regeneriše već po zasićenju zamenjuje.

Mesta za ugradnju postrojenja za demineralizacija vode obično su industrijski objekti, laboratorije, postrojenja za proizvodnju sokova i alkoholnih pića, priprema vode za kotlove visokih pritisaka, u medicini, farmaciji, kozmetičkoj industriji, tekstilnoj industriji, u proizvodnji leda kao i na mnogim drugim mestima gde se zahteva kvalitetna demineralizovana voda. Prekid u proizvodnji vode (zastoj zbog regeneracije) ne predstavlja problem; u slučajevima kada je neophodno obezbediti proizvodnju demineralizovane vode  24 h dnevno, rešenje su duplex sistemi koji se sastoje od dva standardna demineralizatora  čijim naizmeničnim radom upravlja potpuno automatski digitalni kontroler.

DEMI 600 lit/h - 15 Kolona Dimenzije koloneZapremina koloneJonoizmenjivačKoličina ispuneReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 0735 181 x 904 mm 21 lit KW-8 15 lit 25 % HCl 15 lit / reg 1/2"
Anjonska kolona 0935 232 x 905 mm 32 lit IRA-402 25 lit 20 % NaOH 15 lit / reg 1/2"
DEMI 800 lit/h - 20 Kolona Dimenzije koloneZapremina koloneJonoizmenjivačKoličina ispuneReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 0835 206 x 905mm 26 lit KW-8 20 lit 25 % HCl 20 lit / reg 1/2"
Anjonska kolona 1035 257 x 903 mm 39 lit IRA-402 30 lit 20 % NaOH 20 lit / reg 1/2"
DEMI 1000 lit/h - 25 Kolona Dimenzije koloneZapremina koloneJonoizmenjivačKoličina ispuneReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 0844 206 x 1131 mm 34 lit KW-8 25 lit 25 % HCl 25 lit / reg 3/4"
Anjonska kolona 1044 257 x 1130 mm 51 lit IRA-402 40 lit 20 % NaOH 25 lit / reg 3/4"
DEMI 1500 lit/h - 45 Kolona Dimenzije koloneZapremina koloneJonoizmenjivačKoličina ispuneReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 1044 257 x 1130 mm 51 lit KW-8 40 lit 25 % HCl 35 lit / reg 3/4"
Anjonska kolona 1344 334 x 1142 mm 86 lit IRA-402 70 lit 20 % NaOH 35 lit / reg 3/4"
DEMI 2000 lit/h - 50 Kolona Dimenzije koloneZapremina koloneJonoizmenjivačKoličina ispuneReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 1054 257 x 1390 mm 63 lit KW-8 50 lit 25 % HCl 40 lit / reg 3/4"
Anjonska kolona 1354 334 x 1400 mm 105 lit IRA-402 80 lit 20 % NaOH 40 lit / reg 3/4"

demineralizatori vode,demineralizacija vode

Demineralizacija vode - reverzna osmoza

Demineralizacija vode može se obavljati i bez anjonske odnosno katjonske kolone. Drugi način za dobijanje demineralizovane vode jeste poliranje vode dobijene postupkom reverzne osmoze. U zavisnosti od kvaliteta ulazne vode nakon filtracije vode u bloku reverzne osmoze dobijamo vodu elektrolitičke provodljivosti ispod 50 µS/cm.

RO voda se zatim polira kroz mešanu jonoizmenjivačku masu (MIX-BEAD) koja uklanja preostale elektrolite (isto kao i kod poliranja vode iz anjonsko-katjonskih kolona), a kao rezultat se dobija hemijski ultračista voda provodljivosti od 1 pa čak i do 0.07 µS/cm.


demineralizatori vode,reverzibilna osmoza vode vode
reverzna osmoza,demineralizacija vode

demineralizatori vode,demineralizacija vode

Demineralizacija vode - konfiguracija

Kod izbora opreme za demineralizaciju vode, odnosno bilo koji vid hemijske pripreme vode neophodno je da se dobro konfiguriše ceo sistem, odnosno da se u obzir uzmu svi parametri neophodni za pravilno funkcionisanje. Najbitnije parametri su tvrdoća vode, namena omekšane vode (industrijska, kućna..), željena potrošnja (količina omekšane vode u sekundi, na sat, dnevno), dovodna odnosno odvodna instalacija (prečnik cevi isl.), pritisak vode u instalacijama itd. Kontaktirajte profesionalce - Hydrolux Project Team. Za potrebe demineralizacije vode HYDROLUX raspolaže širokom ponudom DOWEX, ROHM HAAS i BAYER jonoizmenjivačkih masa svih namena i specifikacija.