Filteri za vodu - kućni prečistači vode

Filteri za vodu - Reverzna osmoza

reverzna osmoza, preciscivac vode, filteri za vodu

Hydrolux višestepeni kućni prečišćivači vode su bez konkurencije u regionu.

Filteri za vodu sa membranom reverzne osmoze su najpopularniji koncept za prečišćavanje vode već skoro dve decenije. Na fotografijama većina uređaja izgleda slično ili isto, ali razlike su ogromne. Hydrolux filteri za vodu su napravljeni u EU, sa najkvalitetnijim euro komponentama dostupnim na tržištu. Uređaj je konstruisan po strogim HYDROLUX specifikacijama, konfigurisan je za srpsko tržište! Srce sistema - sama membrana je PRVA SERIJA, namenjena Evropskom tržištu.
 

RO Tradicional je petostepeni filter sa dodatim mineralizatorom kao post filterom. Koristi se za prečišćavanje gradske / bunarske vode, u idalnim uslovima u stanju je da preradi do 200L vode za 24 časa. Ugrađuje sa (najčešće) ispod sudopere, međutim samo pozicioniranje zavisi od slobodnog prostora na mestu ugradnje; kako je sistem modularan može se postaviti bilo gde. Radi na gradski pritisak - ne troši struju.


Filteri za vodu - reverzna osmoza

 

Osnovni princip rada filter za vodu HYDROLUX zasniva se isključivo na procesu mehaničkog prečišćavanja vode. Voda iz vodovodne mreže ulazi u aparat za vodu-u prvi filter sa polipropilenskom membranom (5 mikrona), koji mehaničkim putem odstranjuje zemlju, blato, krupniji i sitniji pesak i druge nečistoće rastvorive u vodi veće od 5 mikrona. Zatim voda ide u drugi filter - tip "Carbon" sa aktivni ugalj visokog kvaliteta, koji hemijskim putem apsorbuje hlor, hlor-fenol, organske materije isl.. Nakon toga voda ulazi u treći filter - tip PX-01. Iz trećeg filtera voda ulazi u glavni filter-membranu (osmoza vode-reverzna osmoza, REVERZIBILNA-REVERZNA OSMOZA).


 Usled delovanja pritiska vode, osmotska membrana čisti vodu od jedinjenja soli, teških metala, virusa, bakterija i ostalih nečistoća većih od 0,0005 mikrona. Iz glavnog filtera prečišćena voda, dotokom regulisanim sa automatskim stop ventilom, ulazi u rezervoar pod pritiskom. Pritiskom na posebno instalisanoj slavini voda iz rezervoara ide u krajnji ugljeni- filter (Post filter), koji poboljšava ukus vode za piće, pre direktnog konzumiranja, sa posebne slavinice. Odstranjena nečistoća u formi tzv. prljave vode ističe iz filtera posebnim priključkom na sifon u kanalizaciju.
 

 

NAJBOLjE KONFIGURISANI FILTERI  ZA VODU U REGIONU

filteri za vodu,aparati za vodu,cena
aparati za vodu

Mehanički filter


Uklanja mehaničke nečistoće (zemlja, rđa iz cevi, pesak i sl.) iz gradske mreže, koji su izuzetno štetni za zdravlje i lako mogu da oštete osetljivije komponente sistema.

 • Medicinski polipropilen

  Sedimentni filter standardnih dimenzija proizvodi se od najkvalitetnijih polipropilenskih vlakana, u propusnom formatu 20,5 i 1 mikron. Koristi se kao prvi, odnosno treći predfilter u sistemu.

Aktivni ugalj


Svaki kućni prečišćivač vode mora da ima filter sa akticnim ugljem kojii uklanja hlor koji se u hlorisanoj vodi nalazi u višku (rezidualni hlor), a vrlo je štetan po ljudsko zdravlje. U sistemima za prečišćavanje vode servisni vek uloška je maksimalno 4-6 meseci. Temperaturni opseg iznosi 5-50 stepeni Celzijusa, pri pritiscima od 2-8 Bar.

 • Reverzna Osmoza

  Karbonski filteri (bilo blok ili granulirani), koje koriste naši prečišćivači za vodu, napravljeni su od visokokvalitetne karbonizovane kokosove ljuske. Standardne dimenzije od 10 inch svrstavaju ih u red idealnih komponenti za POU (point of use) filteri za vodu sa osmotskim membranama.

 • Hlor STOP

  Glavna uloga ovih filtera je da apsorbuju hlor i slične hemikalije, kao i da delom zadržavaju sedimentne materije. Aktivni ugalj retko koristimo kao jedini filter. Granulirani (GAC) karbonski filter (poznatiji kao aktivni ugalj) koristi se kao drugi, odnosno treći predfilter u sistemu.

Precizni mehanički filter


Po prolasku vode kroz prva dva filtera, trećim, daleko preciznijim mehaničkim filterom (1 mikron) iz vode se odstranjuju "finije nečistoće" i eventualni ostatci karbona iz drugog filtera.

 • Priprema vode za nano-filtraciju

  Ovako prečišćena voda je odlična za piće, i predstavlja klasu kvaliteta većine boljih flaširanih voda na našem tržištu. Ipak, to je samo predfiltracioni blok u sistemu sa osmotskom membranom.

 • Redovno održavanje

  U sistemima za poboljšavanje kvaliteta vode servisni vek uloška je maksimalno 4 - 6 meseci.

Reverzna osmoza


Glavni filter-osmotska membrana razdvaja apsolutno čistu vodu koja ide u rezervoar od rastvora svih zagađivača koji se ispiraju u sifon.

 • Membranska filtracija

  Zamislite membranu kao "sito", čiji su otvori 4 puta manji od najmanjeg virusa. Kroz otvor može da prođe jedino čista voda, sve krupnije čestice se ispiraju u otvod.

 • Uklanja najsitnije čestice

  Za pesak, rđu iz cevi i hlor je lako, relativno neprecizni filteri u stanju su da koncentraciju svedu na prihvatljivu meru. Kada su u pitanju kamenac (mineralne soli), organske materije, i sitnija (opasnija) zagađenja-jedino membranska tehnologija "završava posao".

 • Ne propušta bakterije i viruse

  Najmanja bakterija je 0,2 mikrona (1000x manja od vlasi kose), najmanji virus 0,002 mikrona (100x manji od bakterije), a otvor na membrani je 4x manji od virusa.

 • Vraća vodu u prirodno stanje

  Zagađenje u vodi su u najvećoj meri produkt ljudskih aktivnosti, u zadnjih 50 godina zalihe pitke vode su "urnisane" i ukoliko danas prestanemo da prljamo planetu, trebaće 700 godina da se stanje vrati u normalu.

 • Ubrzava metabolizam

  Meka voda apsorbuje više hranjljivih materija, daleko brže putuje kroz organizam, lakše prolazi kroz ćelijski zid i brže hrani ćeliju.

 • Kafa i čaj imaju bolji ukus

  Kada osetite razliku između čiste vode i one na koju ste navikli, nećete moći da verujete šta ste do juče smatrali za "normalno".

Poliranje vode • Post-carbon filter

  Pre samog korišćenja, voda iz rezervoara prolazi kroz još jedan karbonski filter, koji je "polira" pre upotrebe.

 • Mineralizator

  Kao opcija koja se preporučuje, dodaje se još jedan IN-LINE filter koji vrši remineralizaciju vode.

 • Magnetni filter

  Filteri za vodu sa magnetima omogućavaju aktivaciju odnosno revitalizaciju vode. Ovaj tretman vode poznat je kao dobijanje žive vode.

 • UV lampa

  Filtracija vode koja nije biološki sigurna kao obaveznu opciju podrazumeva UV lampu za sterilizaciju vode.


 

 

Svi petostepeni RO filteri za vodu slični su na prvi pogled, ali samo na prvi pogled. Ovaj koncept filtera najpopularniji je zbog svoje cene, kompatibilnosti zamenskih elemenata kao i zbog jednostavnosti konstrukcije, ali da bi i dalje održao svoju konkurentnost, mora ima vrhunski kvalitet, pouzdanost i performanse, da bi mogao da parira naprednijim i modernijim filtracionim sistemima.

Prilikom nabavke opreme za tretiranje vode važno je da povedete računa i od koga kupujete, ne samo šta kupujete. Nov filter za vodu radi dobro, gde god ga nabavili, ali da bi radio dugo i pouzdano neophodno je i pravilno održavanje koje zahteva znanje, iskustvo i magacin rezervnih delova.

 


Filteri za vodu - specifikacija

Filteri za prečišćavanje gradske vode


• Maksimalna količina filtriranja: 80-120 l filtrirane vode za piće u 24 sata, pri optimalnim uslovima.
• RO membrana poliamide TFC 50 GPD 1812-50.
• Minimalni pritisak vode: 3,50 BAR
• Maksimalni pritisak vode: 5,00 BAR
• Rezervoar 3.2G
• Zapremina rezervoara pod pritiskom: cca 7L.
• Maksimalna količina topivih materija u vodi: 2000 mg/l.
• Radna temperatura dovodne vode: 10 - 30°C.
• Nivelacija rastvorivih materija u vodi: 85-100 %
• Pozicioniranje – (najčešće) mesto ugradnje:

- uređaj - ispod sudopere; rezervoar - ispod sudopere.;  slavina - na sudoperu


• Voda iz vodovodne mreže ulazi u prvi filter sa polipropilenskom membranom (5 mikrona), koji mehaničkim putem odstranjuje zemlju, blato, krupniji i sitniji pesak i druge nečistoće rastvorive u vodi veće od 5 mikrona.


• Zatim voda ide u drugi filter sa aktivnim ugljem visokog kvaliteta, koji hemijskim putem apsorbuje hlor, hlor-fenol, organske materije isl..


• Nakon toga voda ulazi u treći filter - rezolicuja 1 mikron. Ovaj filter je namenjen za finu mehaničku filtraciju odnosno pripremu vode za glavni filter (membrana). Od kvaliteta predfiltracije ne zavisi samo kvalitet vode, već i radni vek odnosno kvalitet filtracije membrane reverzne osmoze.


• Iz trećeg filtera voda ulazi u glavni filter - membranu reverzne osmoze. Usled delovanja pritiska vode, osmotska membrana čisti vodu od jedinjenja soli, teških metala, virusa, bakterija i ostalih nečistoća većih od 0,0005 mikrona. Zapravo membrane deluje kao sito, sve što je sitnije od otvora (čista voda) prolazi dalje, a krupnije čestice (nečistoća) se pod dolaznim pritiskom odlivaju pored sita, u sifon.


• Iz glavnog filtera prečišćena voda, dotokom regulisanim sa automatskim stop ventilom, ulazi u rezervoar pod pritiskom. Proces membranske filtracije je spor, neophodno je vodu “sakupiti” do momenta upotrebe.


• Po istakanju, voda iz rezervoara ide u fini post filter (granulirani aktivni ugalj - poliranje vode), koji poboljšava ukus vode za piće, pre direktnog konzumiranja.


• Krupnije nečistoće hvataju se na predfiltere. Zagađenja finije strukture u formi tzv. prljave vode ističu u sifon.
 


Revitalizacija vode

Po završenom procesu prečišćavanja vode reverznom osmozom, preporučljivo je dodati još jedan modul koji pre same upotrebe vode popravlja balans minerala, odnosno vrši poliranje vode. Ovaj proces naziva se revitalizacija vode.

Aktivacija vode

Prolaskom filtrirane vode kroz permanentno magnetno polje dipoli se orijentišu po zadatoj osi magnetizacije i na taj način se izlakom iz magnetnog polja izaziva raspad makro molekula (klastera) na jednostavnije (manje) molekule vode. Efekat upotrebe vode obrađene magnetnim filterom je da se znatno poboljšava resorpcija vode kroz membrane ćelija čoveka, životinja i biljaka.

UV lampa

UV dezinfekcija je najčešći oblik dezinfekcije u različitim aplikacijama. Princip rada UV sterilizatora zasniva se na velikoj osetljivosti mikroorganizama (bakterija, virusa, gljivica, algi i njihovih spora) na ultraviolentno zračenje (UV), talasne dužine 254 nm, koje pokazuje najveću efikasnost. UV svetlo se primenjuje dovoljnim intenzitetom tako da izvrši odličnu sterilizaciju uništavanjem DNK strukture mikroorganizama.

Buster pumpa

”BUSTER PUMPA” se dodaje kada je ulazni pritisak vode iz mreže mali, ispod 2,4 bar, odnosno nedovoljan da progura vodu kroz membranu Reverzne Osmoze i pokrene proces filtracije vode. Postavljanjem pumpe obezbeđuje se pravilan rad sistema, kao i optimalna količina vode u rezervoaru. BUSTER PUMPA radi na 220V, ima dva elektro ventila (visokog i niskog pritiska) koji je isključuju kada njen rad nije potreban; kada je rezervoar pun odnosno kada nestane vode u mreži (da pumpa ne radi bez vode).


TRADICIONAL RO

Konfiguracija za kućne aplikacije

1 RO MEMBRANA 1812-50
2 MANUAL FLUSH
3 AKTIVNI UGALj 10” - predfilter
4 MEHANIČKI FILTER 10” - predfilter
5 POST FILTER - “poliranje vode”
6 ISPIRANjE U SIFON - flow restrictor
7 MEHANIČKI FILTER 10” – predfilter
 
Konfigurisani za naše tržište, sa elementima "prve serije" Hydrolux filteri za vodu nemaju konkurenciju.
 


 


Filteri za vodu - Flaširana Stop!

Dovoljan za petočlanu porodicu

Kupovina flaširane vode svakako je trend i kod nas i u svetu. Na sreću, u pitanju je trend koji prolazi. Razlog je krajnje jednostavan - flaširana voda je uglavnom jedva malo boljeg kvaliteta od gradske, često lošijeg, pakuje se u nezdravu plastičnu ambalažu koja je podložna uticaju sunčevih zraka i razvoju bakterija.
Sigurno najvažniji razlog za odbacivanje flaširane vode i nabavka filtera vode je pored nošenja flaša i bacanja đubreta svakako cena flaširane vode.
Verovatno nikada niste računali, ali flaširana voda je minimum 1000 X SKUPLjA od gradske vode. (1 litar flaširane 0,3€, baš kao i "kubik" gradske - 1000 litara)
 

Filteri za vodu - Reverzna osmoza TRADICIONAL su namenjeni za prečišćavanje vode za potrebe pića i kuvanja. Ovi filteri se često “proširuju” omekšivačem vode, uređajem koji hemijskim putem uklanja tvrdoću vode tako što Kalcijum i Magnezijum prevodi u Natrijum, koje osmoza sa lakoćom odstranjuje..

 


Zamena filtera - održavanje

Redovan servis prečišćivača vode

• Da bi vaš uređaj za prečišćavanje vode dugo i pouzdano radio, neophodno je redovno menjanje filtera odnosno redovna dezinfekcija sistema.


• U gradskim uslovima proizvođač preporučuje redovnu zamenu filtera u predfiltracionom bloku (prva tri filtera) na MAKSIMUM šest meseci.


• U sredinama gde je zaprljanost vode veća, servis se preporučuje 3-4 puta godišnja.


• Zamena svih post-filtera odnosno osmotske membrane vrši se mnogo ređe, u periodu od 2-4 godine za membranu.
 


Flaširana voda vs Filteri za vodu

Koliko smo para potrošili prošle godine na flaširanu vodu? A koliko za poslednjih 5 godina? SKUPO! Prilikom izbora vrste flaširana voda, nismo u stanju ispravno proceniti kvalitet te vode. (Naš izbor uglavnom zavisi od atraktivne reklame).

Sve flaširane vode se u fabrici prečišćavaju pre punjenja, što znači da nam u stvari prodaju prečišćenu vodu. Prodavci reklamiraju minerale u vodi, a zapravo je u pitanju glupost.

Kada na primer na reklami kaže da je voda bogata Jodom, to znači da je umesto da popijete cisternu ovakve vode dovoljno da posolite 2 jaja "na oko" sa jodiranom (na primer) Tuzlanskom soli. :-)

 


Reverzna osmoza svakako je najkvalitetniji vid filtracije, ali nije jedini. Za slabije zaprljanu vodu preporučujemo DEFENDER, savršeno ekonomsko rešenje za prečišćavanje vode u domaćinstvu


Uz kućni "Point Of USe" filter za vodu namenjen prečišćavanju vode za piće i kuvanje najčešće se dodaje omekšivač vode na ulaz u kuću (Point Of Entry)


Copyright © Hydrolux Project Team 2013 Powered by: Reflecta