Prečišćavanje bunarske vode

Prečišćavanje vode od svih vrsta zagađivača


Aparati za prečišćavanje vode od pojedinih zagađivača ( Nitrati i Nitriti, Amonijak u bilo kojoj formi, Arsen u vodi, Gvožđe ili Mangan, prisustvo organskih materija, višak hlora - aktivni ugalj, ili omekšavanje vode odnosno tvrdoća vode ) konfigurišu se na osnovu biološko-hemijske analize. Hydrolux aparati za prečišćavanje vode od pojedinih zagađenja ili grupe zagađenja koje najčešće nalazimo u procesnim ili bunarskim vodama su među najkvalitetnijim aparatima na tržištu. Uz samu tehniku Hydrolux ima i veliko iskustvo kada je u pritanju tretman vode odnosno priprema vode za piće i komercijalnu upotrebu.

U većini slučajeva svaka vrsta izvorske vode, bunarske vode, kišnice ili bilo kog drugog porekla, iz razloga što nije tretirana u gradskom vodovodu u sebi sadrži niz primesa opasnih po zdravlje. Najčešće je prisustvo velike količine Kalcijum/Magnezijum karbonata (tvrdoća vode), zatim Gvožđe i Mangan, Amonijak u bilo kojoj formi (NH3, NH4), Nitrati i Nitriti (NO3, NO4), Arsen, Živa, visok nivo organskih materija (potrošnja KMnO4), biološka zagađenja (razne vrste bakterija poput koliformne, koliformne fekalnog porekla, pseudo, aerobne mezofilne, Ešerihija Koli itd), blato-mulj i mnoge druge supstance. Oprema za prečišćavanje vode se konfiguriše na osnovu fizičko/hemijske i bakteriološke analize vode odrađene u sertifikovanoj laboratotiji. Da bi se pravilno dimenzionisala oprema za tretman vode, neophodno je znati nekoliko dodatnih parametara: potrošnju vode na sat/dnevnu/mesečnu, namenu vode (kućna, komercijalna, industrijska, namenska), i tehničke mogućnosti za instalaciju opreme (prečnik cevi, pritisak, pozicija itd.).


denitrifikacija vode

Nitrati i Nitriti

Denitrifikacija vode za kućne i komercijalne namene

Sadržaj nitrata iznad dozvoljenih granica, osim izuzetno štetnog dejstva na ljudsko zdravlje, najčešće je znak zagađenja vode organskim materijama koje mogu biti i fekalnog porekla. Za uklanjanje nitrata proizvode se uređaji sa isponom od specijalnih jon-selektivnih jonoizmenjivačkih masa kojima se nitratni jon konvertuje u neškodljivi hloridni jon. Nakon zasićenja denitratizatori se periodično regenerišu rastvorom kuhinjske soli.

Kada se nitriti nađu u vodi u značajnoj količini, to je znak zagađenja otpadnih voda bakterijama i oličenje neadekvatne dezinfekcije. Mogu se naći u otpadnim vodama i otpadnim vodama deponija, poljoprivrednih površina i atmosferske kanalizacije gradova.

Prevelika količina nitrata u vodi za piće izazva teške bolesti, a ponekad i smrt. Toksičnost nitrita se manifestuje kardiovaskularnim problemima pri visokim dozama odnosno methemoglobinemijom, tzv. "sindromom plave dece", pri nižim dozama.

Detaljnije

uklanjanje gvozdja i mangana iz vode

Uklanjanje Gvožđa i Mangana iz vode

Gvožđe i Mangan u vodi - deferizatori vode

Povećani sadržaj gvožđa (Fe) daje vrlo neprijatan ukus vodi, a takođe se u njoj stvara smeđi talog istaloženog fero-hidroksida, koji u cevovodima može stvoriti i ozbiljne mikrobiološke probleme. U mnogim proizvodnim procesima, naročito u tekstilnoj, papirnoj i prehrambenoj industriji sadržaj gvožđa se takođe mora svesti na minimum.

Deferizatori vode su uređaji koji se sastoje od kolone punjene specijalnom katalitičkom-filtarskom masom, koja katalitički prevodi gvožđe iz rastvorne forme u nerastvornu i taloži ga na sebi. Istaloženo gvožđe se povremeno izbacuju iz uređaja jednostavnim protivstrujnim pranjem, što uz visoku efikasnost rezultuje niskim eksploatacionim troškovima.

Detaljnije

kolona za uklanjanje organskih materija iz vode

Organske materije u vodi

Uklanjanje organskih materija iz vode

Prisustvo organskih materija u većim količinama registrujemo kroz primetno obojenje vode. Kod dubokih bunara najčešće se radi o humusnim materijama, dok kod površinskih voda i plitkih bunara prisustvo organskih materija u vodi ukazuje na mogućnost fekalnog zagađenja vode.

Za uklanjanje organskih materija iz vode proizvode se uređaji na bazi specijalnih ispuna za uklanjanje organskih materija (skavendžeri). Nakon zasićenja ispune, ista se regeneriše smešom kuhinjske soli i kaustične sode.

Detaljnije

uklanjanje amonijaka iz vode

Amonijak i Amonijum jon

NH3 NH4 Tretmani voda - PREČIŠĆAVANJE AMONIJAKA - AMONIJUM JON

Amonijak u vodi retko dolazi kao jedino zagađenje vode. Obično je prisutan u bunarskoj vodi uz gvožđe, povećanu tvrdoću i veliku koncentraciju organskih materija. U zavisnosti od koncentracije Amonijaka i njegove forme (NH3, NH4), konfiguriše se rešenje za prečišćavanje Amonijaka iz vode. Postoji nekoliko metoda, u zavisnosti od parametara Hydrolux Project Team predložiće najoptimalnije rešenje za uklanjanje Amonijaka iz vode.

Detaljnije

omekšavanje vode

Tvrdoća vode - uklanjanje kamenca iz vode

Omekšavanje vode - uklanjanje tvrdoće vode

Za omekšavanje vode se uglavnom koriste jonoizmenjivački filteri, koji se sastoje od jonoizmenjivačke kolone punjene određenom količinom jonoizmenjivačke mase koja vezuje na sebe jone kalcijuma i magnezijuma, a zamenjuje ih jonom natrijuma. Ovim procesom se uklanjaju tvrdi meinerali poznati kao tvrdoća vode. Kada se masa zasiti, propuštanjem određene količine rastvora kuhinjske soli (NaCl) ona se ponovo prevodi u aktivnu formu i ponovo je spremna za omekšavanje određene količine vode.

Detaljnije

uv lampa,dezinfekcija vode

Dezinfekcija vode - bakterije u vodi

Bakterije u vodi

Pored hemijskog kvaliteta vode, često se za pripremu vode za piće odnosno tehnološke potrebe postavlja i zahtev apsolutne sterilnosti vode. To je najčešće slučaj u prehrambenoj industriji gde voda većim delom ulazi u sastav nekog proizvoda, ili npr. u raznim kozmetičkim tehnologijama ili u medicini/farmaciji.

Postoje dve metode dezinfekcije vode, UV sterilizacija ili doziranje dezinfekcionog sredstva u vodu (najčešće hlor-dioksid), a po procesu dezinfekcije njegovo uklanjanje iz vode aktivnim ugljem.

Dezinfekcija UV sterilizatorima je veoma efikasna, jer praktično momentalno uništava gljivice, alge, kvasce, bakterije i viruse. Za dezinfekciju vode koriste se UV lampe smeštene u kvarcnom kućištu oko kojeg prolazi voda. Eksploatacioni troškovi su veoma mali i svode se na godišnju zamenu UV lampi. Za pravilan rad UV sterilizatora mora se obezbediti maksimalna transparencija (prozirnost) vode, što se postiže određenim predtretmanom.

Detaljnije

pescani filteri za vodu,kolona sa pescanom ispunom

Mehanička filtracija vode - mehanički tretman vode

Uklanjanje taloga i mutnoće iz vode - bistrenje vode

Zamućenost vode odnosno prisustvo boje ili čestica može biti uzrokovano velikim brojem izazivača, od organskih materija u vodi do običnog peska. Mehanički filteri za vodu u kombinaciji sa posebnim filterskim rešenjima u stanju su da relativno lako izbistre vodu odnosno uklone talog ili obojenost vode. U velikom broju slučajeva voda sadrži mehaničke nečistoće koje je moguće lako odstraniti primenom mehaničkih filtera. Za tu namenu koriste se mehanički filteri za vodu rezolucije od 1 do 500 mikrona. Kućišta se izrađuju od plastike i nerđajućeg čelika u različitim veličinama. Hydrolux u ponudi ima nekoliko kategorija mehaničkih filtera, od malih 10" kućišta do industrijskih mehaničkih filtera kapaciteta do 50m3/h.

Detaljnije

aktivni ugalj

Aktivni ugalj - Dehloracija vode

Prečišćavanje hlora, filteri sa aktivnim ugljem

Zbog mikrobiološke ispravnosti, voda se pre distribucije u vodovodnu mrežu obavezno hloriše i to određenim viškom hlora (rezidualni hlor), kako bi joj se održala naknadna sterilnost. Ovaj višak hlora može vrlo neugodno delovati na organoleptičke osobine vode za piće (miris i ukus), a u kontaktu sa organskim supstancama može graditi za ljude veoma opasna jedinjenja (neka od njih su i kancerogena). Za dehlorisanje vode danas se isključivo koriste filteri sa aktivnim ugljem.

Nakon iscrpljivanja adsorpcionih sposobnosti aktivnog uglja on se zamenjuje novim. Najčešća primena dehlorisanje i dezodoraciju vode za piće je u kućnim aplikacijama kao i u prehrambenim tehnologijama koje koriste vodu iz vodovodne mreže.

Detaljnije