Reverzna osmoza Merlin - General Electric USA

Komercijalna reverzna osmoza

RO Merlin, General Electric USA

Sistem za filtraciju vode GE MERLIN baziran je na tehnologiji reverzne osmoze. Uređaj je tehnički usavršen za profesionalnu i kućnu pripremu vode. Proizvod je savršeno čista voda oslobođena svih štetnih nečoistoća, sa minimalnom kolčinom primesa, higijenski ispravna u skladu sa svim svetskim standardima za pijaću vodu.

Konfiguracija sadrži karbonski pred-filter koji uklanja pesak, nečistoće, mulj, tragove rđe, sedimentne čestice i hlor iz napojne vode pre nego što voda dođe do membrana reverzne osmoze. Voda pod pritiskom zatim prolazi kroz polupropustljive membrane gde se uklanja 99.8% minerala i sve prisutne rastvorene štetne materije.

Post-filter finalno osigurava besprekoran miris i ukus dobijene vode.

Prečišćena voda izlazi na slavinu, a odstranjeni minerali i nečistoće se izbacuju odvodom. Uređaj se u praksi pokazao kao izuzetno efikasan i dugoročno pouzdan, a jedna od najvećih prednosti je mogućnost uklanjanje povišenog sadržaja arsena iz vode. Koncentracije arsena, barijuma, kadmijuma, hroma (VI), hroma (III), bakra, fluora, žive, nitrata, nitrita, radijuma 226/228, selena i TDS-a u napojnoj vodi su na izlazu iz sistema umanjene i do 99,8 % i nalaze se u okviru granica dozvoljenih prema NSF/ANSI 58, ili ispod njih.

Specifikacije performansi sistema (na 3.4 bar, 25°C, 750 mg/l NaCl, 33 % Učinak)

Prosečan protok permeata 2.84 l/min ili oko 4 096 l/dnevno
Prosečno uklanjanje TDS NaCl 95%
Protok permeata MIN: 1.90 l/min MAX: 3.78 l/min
Uklanjanje TDS NaCl MIN: 90% MAX: 99%
Protok koncentrata MAX: 3.80 l/min MAX: 7.56 l/min

Dimenzije sistema

Karbonski predfilter 17.0“ x 2.9“
Karbonski predfilter 3.75 GPM       (14.2 LPM)
Broj RO membrana 2
RO membrana / kom 18.75" x 3.16"
RO membrana / kom 0.375 GPM     (1.42 LPM)
Visina 43.3 cm
Dužina 51.7 cm
Širina 24.6 cm

Operativni radni parametri:

Ulazni parametri Max. Min.
Pritisak 2.76 bar 5.52 bar
Temperatura 4.44 °C 37.78 °C
TDS 50 mg/l 2000 mg/l
Tvrdoća 0 171 mg/l
Hlor 0 1.0 mg/l
Gvožđe 0 0.3 mg/l
Mangan 0 0.1 mg/l

Dimenzije prateće opreme (creva i fitinzi)

Crevo napojne vode 1.22 m ,1/2“, bele boje
Crevo za odvod koncentrata 1.22 m ,3/8“, crne boje
Crevo za izlaz permeata 1.22 m ,3/8“, plave boje
Crevo za drenažu 0.91 m ,1/2“, crvene boje
Konekcija za drenažu 1/2“
Karbonski post-filter 3/8“, brza veza
Konekcija napojne vode (opcija 1) 3/8“ x 3/8“ x 1/2“ T-komad
Konekcija napojne vode (opcija 2) 1/2“ x 1/2“ x 1/2“ T-komad

Reverzna osmoza

Reverzibilna osmoza, osmoza vode

Reverzna osmoza je proces koji se odvija pod relativno visokim pritiskom usled čijeg dejstva dolazi do razdvajanja koncentrovanog rastvora  sa jedne strane i čiste vode koja dolazi sa druge. Kada govorimo o vodi koncentrat su rastopljene materije koje se nalaze u njoj a rastvarač (permeat) je čista voda. Kao rezultat tretiranja vode postupkom reverzne osmoze dobijamo čistu i otpadnu vodu, u različitim odnosima. Reverzna osmoza ne može da radi bez adekvatno konfigurisanog predtretmana koji najčešće podrazumeva mehaničku filtraciju i omekšivač vode, a neretko i opremu za tretman gvožđa ili organskih materija..

 


Reverzna osmoza vode se koristi u najrazličitije svrhe; od najjednostavnijih zahteva kao što su kućni filteri za vodu, preko različitih konfiguracija za hemijsku pripremu vode za širok spektar komercijalnih i industrijskih procesa, za pripremu vode za laboratorije.. Najčešći korisnici su farmacija i medicina (oprema za dijalizu isl), pekarska industrija, industrija alkoholnih pića i sokova, ugostiteljstvo (HACCP), proizvodnja leda, proizvodnja DEMI vode.. Kućni filteri za vodu sa reverznom osmozom su daleko najpopularniji i najkvalitetniji filteri na tržištu.


Kućni filteri za vodu

Aparati za prečišćavanje vode sa reverznom osmozom su "multi-stage" moduli namenjeni filtraciji gradske ili bunarske vode kapaciteta desetak litara na sat. Ova klasa opreme se već decenijama koristi kao alternativa kupovini flaširane vode. Tržište je preplavljeno različitim ponudama, sve reverzne osmoze na slikama izgledaju slično ili isto ali razlike su velike.

Reverzna osmoza 50-250 lit/h

Komercijalna reverzna osmoza može se konfigurisati na nekoliko načina ili se mogu koristiti gotovi proizvodi priznatih svetskih proizvođača. Ovi filteri za vodu mogu a ne moraju imati predtretmane (aktivni ugalj, mehanilka filtracija vode), mogu raditi samostalno ili u bloku od dva ili više modula.

Reverzna osmoza 250-5000 lit/h

Decenijsko iskustvo kao i konstantno unapređenje znanja kako u struci tako i u srodnim granama industrije garantuju brzu izvedbu radova bez ometanja vaših proizvodnih procesa.


Copyright © Hydrolux Project Team 2013 Powered by: Reflecta