Reverzna osmoza RO600

Komercijalna reverzna osmoza srednjeg kapaciteta

RO uređaj kapaciteta 50 litara na sat

Tretman vode reverznom osmozom pomoću uređaja RO 600 koji isporučuje cca 50-60 litara vode na sat najčešće se koristi kao jedini, odnosno kao jedan u nizu aparata za hemijsku pripremu vode srednjih kapaciteta. Dodavanjem većeg rezervoara moguće je koristiti ovu reverznu osmozu kao centralni membranski uređaj za komrcijalnu namenu.

RO 600 takođe se često koristi kao kućni filter za vodu. Koncipiran da radi bez rezervoara, sa real-time filtracijom, smanjuje dimenzije neophodne za ugradnju i povećava nivo mikrobiološke bezbednosti zbog nedostatka rezervoara u kojem voda inače miruje. Dodavanjem većeg rezervoara moguće je koristiti ovu reverznu osmozu kao centralni membranski uređaj za komrcijalnu namenu.


HYDROLUX RO 600 - kompaktan mali uređaj sa predfiltracionim kolonama od 10”, koji pripremaju vodu za reverznu osmozu pomoću mehaničkih filtera rezolucije 1-20 mikrona i aktivnim karbonskim ispunama za uklanjanje hlora. TFC membrane imaju 0% toleranciju na hlor, odnosno u njegovom prisustvu prestaju da isporučuju zadati kvalitet vode. Tretman vode reverznom osmozom pomoću uređaja RO 600 koji isporučuje cca 60 litara vode na sat najčešće se koristi kao jedini, odnosno kao jedan u nizu aparata za hemijsku pripremu vode srednjih kapaciteta. U konfiguraciji sa malim omekšivačem vode ispred, odnosno kolonom za poliranje vode iza njega dobjamo savršenu radnu liniju za proizvodnju ultračiste vode za npr. laboratorijske ili slične namene.

Uz pomoć visokog pritiska koji generišu ugrađene buster-pumpe i prolaska vode kroz membrane ulazni protok vode se deli na permeat (demineralizovana voda) i koncentrat (voda sa koncentrisanim sadržajem minerala-soli). Permeat se transportuje prema potrošaču, a koncentrat se ispušta u kanalizaciju. Parametar koji definiše kapacitet RO uređaja je, osim protoka, odnos permeata i koncentrata (efikasnost). Najčešće je odnos 75% ulaznog protoka permeat a 25% ulaznog protoka koncentrat. Ulazna voda u RO uređaj mora posebno da se tretira. U zavisnosti od kvaliteta sirove vode potrebna je mehanička filtracija (1-3µm), omekšavanje (ako je tvrdoća vode velika), uklanjanje slobodnog hlora (ako postoji u ulaznoj vodi) odnosno uklanjanje gvožđa.

RO 600 takođe se često koristi kao kućni filter za vodu. Koncipiran da radi bez rezervoara, sa real-time filtracijom, smanjuje dimenzije neophodne za ugradnju i povećava nivo mikrobiološke bezbednosti zbog nedostatka rezervoara u kojem voda inače miruje.Prečišćena voda izlazi na slavinu, a odstranjeni minerali i nečistoće se izbacuju odvodom. Uređaj se u praksi pokazao kao izuzetno efikasan i dugoročno pouzdan, a jedna od najvećih prednosti je mogućnost uklanjanje povišenog sadržaja arsena iz vode. Koncentracije arsena, barijuma, kadmijuma, hroma (VI), hroma (III), bakra, fluora, žive, nitrata, nitrita, radijuma 226/228, selena i TDS-a u napojnoj vodi su na izlazu iz sistema umanjene i do 99,8 % i nalaze se u okviru granica dozvoljenih prema NSF/ANSI 58, ili ispod njih.

Specifikacije performansi sistema (na 3.4 bar, 25°C, 750 mg/l NaCl, 33 % Učinak)

Kućišta predfiltera 100“ x 2.5“
Broj kolona predfiltera 3
Dimenzije  
RO membrana TFC 300 GPD x 2
RO pumpa Dijafragma 3/8" x 2
Flow Restrictor glični štelujući ventil
Dovod i odvod (priključci) 3/4" - DN20
Kanalizacioni priključak 1/4"
Nosač plastificirani čelik
Napajanje 230V 50hZ
Radni protok 148 lit / h @ 25˘C** 60-80 lit/h
Salt Rejection 95 - 98%
MAx TDS input 2000 mS
Blokada ulaza Solenoidni ventil 24V
MAX radna temperatura 35°C
MIN radna temperatura 15°C
Redovan servis predfiltracionog bloka u zavisnosti od parametara
Težina 12 Kg
Opciono: Rezervoar Atmosferski tank 1-5 m3
OPciono: Elektroventil Plovni elektroprekidač
Digitalni kontroler Bez
Boja Bela

Reverzna osmoza

Reverzibilna osmoza, osmoza vode

Reverzna osmoza je proces koji se odvija pod relativno visokim pritiskom usled čijeg dejstva dolazi do razdvajanja koncentrovanog rastvora  sa jedne strane i čiste vode koja dolazi sa druge. Kada govorimo o vodi koncentrat su rastopljene materije koje se nalaze u njoj a rastvarač (permeat) je čista voda. Kao rezultat tretiranja vode postupkom reverzne osmoze dobijamo čistu i otpadnu vodu, u različitim odnosima. Reverzna osmoza ne može da radi bez adekvatno konfigurisanog predtretmana koji najčešće podrazumeva mehaničku filtraciju i omekšivač vode, a neretko i opremu za tretman gvožđa ili organskih materija..

 


Reverzna osmoza vode se koristi u najrazličitije svrhe; od najjednostavnijih zahteva kao što su kućni filteri za vodu, preko različitih konfiguracija za hemijsku pripremu vode za širok spektar komercijalnih i industrijskih procesa, za pripremu vode za laboratorije.. Najčešći korisnici su farmacija i medicina (oprema za dijalizu isl), pekarska industrija, industrija alkoholnih pića i sokova, ugostiteljstvo (HACCP), proizvodnja leda, proizvodnja DEMI vode.. Kućni filteri za vodu sa reverznom osmozom su daleko najpopularniji i najkvalitetniji filteri na tržištu.


Kućni filteri za vodu

Aparati za prečišćavanje vode sa reverznom osmozom su "multi-stage" moduli namenjeni filtraciji gradske ili bunarske vode kapaciteta desetak litara na sat. Ova klasa opreme se već decenijama koristi kao alternativa kupovini flaširane vode. Tržište je preplavljeno različitim ponudama, sve reverzne osmoze na slikama izgledaju slično ili isto ali razlike su velike.

Reverzna osmoza 50-250 lit/h

Komercijalna reverzna osmoza može se konfigurisati na nekoliko načina ili se mogu koristiti gotovi proizvodi priznatih svetskih proizvođača. Ovi filteri za vodu mogu a ne moraju imati predtretmane (aktivni ugalj, mehanilka filtracija vode), mogu raditi samostalno ili u bloku od dva ili više modula.

Reverzna osmoza 250-5000 lit/h

Decenijsko iskustvo kao i konstantno unapređenje znanja kako u struci tako i u srodnim granama industrije garantuju brzu izvedbu radova bez ometanja vaših proizvodnih procesa.


Copyright © Hydrolux Project Team 2013 Powered by: Reflecta