Filteri za vodu su postali deo svakodnevnog života. Kvalitet vode za piće je sve zabrinjavajući. Veliko je pitanje da li ćemo u budućnosti popravljati zastarelu infrastrukturu ili prekrajati zakone koji će opravdavati stanje cevi, kvalitet filtracije i zagađenje izvora iz kog se voda prečišćava za gradske potreba. Našu infrastrukturu takođe čekaju budžetska smanjenja, a zub vremena radi protiv nas. Iako su podzemni izvori vode nekada bila nedirnuti, raste zabrinutost zbog hemikalija i bioloških zagađivača. Nije čudo što mnogi od nas dva puta razmisle pre nego natoče čašu iz slavine. Flaširana voda je na početku bila popularna alternativa, ali je preskupa i stvara đubre koje zagađuje okolinu. Na svu sreću, za sebe i svoju porodicu možete lako obezbediti čistu, bistru, svežu vodu bez brige oko zagađenja, u praktično neograničenim količinama i po jako niskoj ceni.

Kućni filteri za vodu sa koje pokreće reverzna osmoza svakako su svuda na svetu najpopularniji i najprecizniji filteri za vodu kako zbog cene tako i zbog kvaliteta vode odnosno stepena prečišćavanje vode.

Filteri za vodu Hydrolux su već deceniju prisutni na tržištu. Filteri sa reverznom osmozom, aparati za vodu sa aktivnim ugljem ili mehanički filteri za vodu samo su deo naše ponude.

Omekšavanje vode je proces uklanjanja tvrdih minerala iz vode, hemijskim postupkom jonska izmena vode. Kod omekšivača vode uklanja se tvrdoća vode, omekšivači se ugrađuju na ulaz u objekat i obezbeđuju meku vodu za celu kuću.

Reverzna osmoza vode je najpreciznija i opšteprihvaćena metoda za prečišćavanje vode u domaćinstvu, kao i najbolje rešenje za hemijsku pripremu vode za industriju ili komercijalnu namenu.

Aparati za vodu koji osim prečišćavanja vode imaju opciju hladne odnosno vruće vode isbacuju sa tržišta istakače vode sa balonima koji su nehigijenski, skupi za eksploataciju (cena flaširane vode), i ružni.


filteri za vodu, aparati za vodu

Kućni filteri za vodu

Kućni filteri za vodu - reverzna osmoza ili konfiguracije sa aktivnim ugljem i mehaničkim filterima.. Kućni filter za vodu prečišćava sva zagađenja u vodi i obezbeđuje do 150 litara čiste vode dnevno, po ceni 1000 PUTA NIŽOJ od kupovine flaširane vode.

Filteri za tuširanje

Kompaktni filteri za vodu namenjeni kupanju i tuširanju. Uklanjanjaju hlor, dodaju vodi vitamin C, negativ Ion, emituju Far InfraRed BIOGENE ZRAKE.. Jedinstveni biokeramički filteri za tuširanje Hydrolux Spa.

omekšivaci za vodu, tvrda voda

Kućni omekšivači vode

Omekšavanje vode je proces uklanjanja vodenog kamenca. Decenija iskustva u omekšavanju tvrde vode. Kompaktni "kabinet" omekšivači vode savršenog dizajna namenjeni kućnim ili manje zahtevnim profesionalnim zahtevima.

mehanički filteri za vodu

Mehanički filteri za vodu

Mehanička filtracija vode za prečišćavanje vode za sve aplikacije od 10" do 32 m3/h

industrijski omekšivači vode

Omekšavanje vode  

Automatski jonoizmenjivački uređaji za omekšavanje vode kapaciteta do 40m3/h u Monostand ili Duplex konfiguracijama.

reverzna osmoza

Reverzna osmoza

Membranska hiperfiltracija vode - reverzibilna osmoza sa predtretmanima, digitalna PLC kontrola različitih kapaciteta.

hlorna stanica, doziranje hlora, dezinfekcija vode

Hlorisanje vode

Digitalna hlorna stanica Grundfos za doziranje hemikalija - sterilizacija vode i hemijski tretman vode.

UV lampa, dezinfekcija vode

UV lampe

Sterilizacija vode, UV lampa, germicidno zračenje, UVGI lampe, dezinfekcija vode, Ultravioletno zračenja, bakterije u vodi..

flasirana voda, filteri za vodu

Aparati za vodu Water Cooler

Aparati za vodu su istakači vode poznati kao water cooler aparati, koji proizvode vruću i hladnu vodu. Aparati za vodu iz Hydrolux programa ne koriste balone, već su u njih ugrađeni filteri za vodu.

demineralizacija vode, demineralizovana vode, DEMI voda

Demineralizacija vode

Demineralizacija vode je proces potpunog uklanjanja elektrolita iz vode. Demi vodu moguće je dobiti na više načina..

duplex omeksivaci vode

Duplex omekšivači vode

Omekšavanje vode u Duplex ili parallel konfiguracijama za omekšavanje vode namenjeno je povećanju protoka ili kontinualnom snabdevanju..

preciscavanje bunarske vode

Bunarska voda

Prečišćavanje vode od kompleksnih zagađivača poput Amonijaka, Nitrata, Gvožđa, tvrdoće vode ili povećane elektroprovodljivosti.. Bunarska voda često ima kompleksna zagađenja poput Gvožđe i Mangan, Amonijak u vodi, organske materije u vodi, kamenac u vodi (tvrda voda), bakterije, Nitrati i Nitriti..

Hydrolux omekšivači vode

Omekšavanje vode

Hydrolux je sinonim za omekšavanje vode u Srbiji i regionu. Naša gama sadrži omekšivače vode malih, srednjih i velikih kapaciteta. Kabinet omekšivači za vodu, reverzna osmoza, aktivni ugalj, filteri za vodu svih konfiguracija kao i aparati za vodu sa direktnom filtracijom, bez potrebe za kupovinom boca flaširane vode. Dezinfekcija vode doziranjem ili UV zračenjem. Priprema vode za industriju, priprema vode za laboratorije, medicinska primena (dijaliza), farmaceutska industrija,proizvodnja hrane ili proizvodnja pića, omekšavanje vode za hotele ili priprema vode za pranje.

Detaljnije

Reverzna osmoza

Reverzna osmoza vode je membranska hiperfiltracija, koja funkcioniše poput običnog sita. Voda pod pritiskom dolazi do membrane na kojoj se nalaze sintne rupice, veličine 0,0005 mikrona. Sve što može da prođe kroz rupicu sakuplja se u rezervoaru čiste vode. Zagađenja (mineralne soli, teški metali, pesak, hemijske primese..) se ispiraju u sifon. Ovo je najjednostavnije objašnjenje za tehnologiju prečišćavanja vode poznatu kao reverzna (reverzibilna ili obratna) osmoza.

Detaljnije

Mehanički filteri za vodu

Mehanički filteri za vodu su osnovni vid filtracije, odnosno obavezna komponenta u svim konfiguracijama filtracije, bilo da se radi o kućnim filterima za vodu ili o komercijalnim / industrijskim aplikacijama za omekšavanje, demineralizaciju vode, reverznu osmozu ili bilo koji drugi vid hemijske pripreme vode. Da bi se bilo kakav tretman vode uspešno obavio neophodno je iz nje odstraniti koloidne disperzije, mulj, pesak, rđu i sve ostale vidove čestica.

Detaljnije

Zagađivači poput Gvožđa i Mangana (deferizator vode), Nitrata i Nitrita (denitrifikator), Amonijaka, Arsena, tvrdoće vode, povišene elektroprovodljivosti ili neadekvatne pH vrednosti može se sanirati bilo da je u pritanju samo jedan ili više zagađivača. Za konfiguraciju linije za tretman vode neophodna je detaljna bio hemijska analiza vode.


Proces uklanjanja mineralnih soli Kalcijuma i Magnezijuma od kojih nastaje vodeni kamenac naziva se omekšavanje vode. Omekšivači su aparati koji se sastoje od jedne kolone u kojoj se nalazi jonoizmenjivača masa ili smola, upravljačkog ventila koji reguliše smer kretanja vode kroz omekšivači posude u kojoj se nalazi tabletirana so koja se lagano otapa u vodi i pretvara se u slani rastvor-reagens. Jonoizmenjivačka masa za sebe "lepi" jone Kalcijuma i Magnezijuma, a u isto vreme "otpušta" jone Natrijuma.

Kada se masa zasiti, odnosno kada na njoj više nema Natrijuma, pokreće se proces regeneracije koji uvlači slanu vodu u kolonu sa masom, Natrijum se ponovo vraća na zrnca mase a Kalcijum i Magnezijum koji su se tu "nahvatali" u procesu omekšavanja vode se ispiraju u sifon. Po završenoj regeneraciji jonoizmenjaivačke mase, omekšivač je ponovo spreman za rad.

Proces omekšavanja vode je potpuno automatski, kada se jednom uređaj isprogramira jedina stvar o kojoj korisnik treba da vodi računa je da u sistemu ima dovoljna količina tabeltirane soli.


Prilikom montaže uređaja za omekšavanje vode neophodno je izvršiti određene pripremne radnje, odnosno napraviti "armaturu" to jest By-Pass sa tri ventila. Pogledajte blok šeme i objašnjenje za ugradnju omekšivača vode.


Omekšivači za vodu imaju širok spektar primene u mnogim tehnološkim i proizvodnim procesima kao šro je termoenergetika, teška industrija, zatim medicina farmacija i stomatologija, industrija stakla.. U kombinaciji sa tehnologijama kao što je demineralizacija vode ili reverzna osmoza, omekšivači se često koriste za za priremu vode za pranje, grejanje i rashladne sistema, za procese poznate kao hemijska priprema vode HPV, u objektima poput hotela ili u industriji za proizvodnju pića i sokova..

Omekšavanje vode je takođe neophodno u svim konfiguracijama koje sadrže opcije poput reverzna osmoza ili ultrafiltracija.

Da bi se pravilno konfigurisala linija za tretman voda, odnosno da bi se klijentu isporučila konfiguracija za omekšavanje vode koja je optimalna za njegove potrebe neophodno je znati koliko je zahtevni protok (lit/sec), da li je neophodna kontinualna isporuka omekšane vode odnosno koja je tvrdoća vode na lokaciji.

Takođe, dobro je imati kompletnu bio-hemijsku analizu vode zbog eventualnih zagađenja koja negativno utiču na radne parametre.