Rasveta - Besplatna izrada projekta

Besplatnu analizu rasvete koju vam REFLECTA napravi možete koristiti kao deo energetskog pregleda, koji košta do 3.000 €.

Na osnovu analize postojećeg stanja industrijskog osvetljenja u vašem preduzeću odredićemo slabe tačke sistema, izračunaćemo koliko novca "bacate" svakog meseca i predložićemo nivo optimizacije svetla i troškova. Između ostalog, analiza otkriva:

 • Kako i koliko ćete uštedeti na električnoj energiji i održavanju (prosečne uštede između 50 do 80 %).
 • U kom vremenskom periodu bi investcija u novo osvetljenje bila vraćena (u proseku 2 do 3 godine).
 • Smanjenje emisije štetnih gasova (CO2 FootpPrint).

Mi pripremamo potpuno besplatan projekat novog industrijskog osvetljenja sa detaljnom simulacijom novih rešenja i uporednu analizu eksploatacije i troškova. Ovo je "rešenje bez rizika". Predlažemo da ustanovite razliku između osvetljenja REFLECTA i postojećeg stanja u vašem objektu. Sigurni smo da ćete uvideti da je optimizacija svetla pouzdan način da se znatno smanji potrošnja struje i troškovi održavanja, da se održavanje pojednostavi i da umesto da "bacate pare" ostvarite profit.

Reflecta: 3D softverska simulacija rasvete

Reflecta: Elementi projekta

 • Razvićemo inteligentni sistem osvetljenja sa senzorima i kontrolerima, uzimajući u obzir i korišćenje dnevne svetlosti, organizaciju radnog vremena, pauze za ručak, radne i neradne dane, eventualne zone različitih potreba intenziteta osvetljenja, sa mogućnošću jednostavnog reprogramiranja sa lica mesta ili na daljinu.
 • Poboljšaćemo osvetljenje i kvalitet svetla koji će ostati konstantan, uz GARANTNI ROK od g 5+ godina ( važi i za lampe i za sijalice ).
 • Postavićemo odgovarajuće svetlosne jedinice hardverski prilagođene vašoj hali i eliminisaćemo problem senki.
 • Ukupan broj sijalica će biti značajno smanjen zbog visoke efikasnosti samog sistema osvetljenja.

Parametri neophodni za izradu projekta

 • Dimenzija objekta - tlocrt
 • Visina objekta
 • Prisustvo dnevnog svetla
 • Namena objekta, radno vreme
 • Trenutno stanje u objektu (na osnovu naše analiza) / potrošnja struje, snaga svetla, vrsta prisutnih svetiljki
 • Posebne potrebe / eventualno različite svetlosne grupe
 • POŽELjNO: AUTO-CAD projekat hale/pogona sa unetim mašinama