InteLed - Digitalna kontrola

Apsolutno upravljenje energijom - Reflecta InteLed


Automatizovani generator ušteda - Reflecta InteLed

Inteligentna industrijska LED rasveta Reflecta InteLed integrisana je sa meračem intenziteta osvetljenja koje dolazi spolja (dnevno svetlo) i omogućava automatsko "dimovanje" ili isključivanje pojedinih grupa svetiljki u slučaju dovoljnog intenziteta prirodne svetlosti u prostoriji, odnosno u slučaju prethodno isprogramirane opcije može paliti i gasiti pojedine grupe svetiljki na određeno vreme (npr. pauza za ručak, odmor, praznik..). Ova opcija omogućava dodatnu uštedu u potrošnji električne energije za dodatnih 20-40%. Ceo sistem inteligentnog osvetljenja sa senzorima povezan je preko kontrolnog ormara.


Inteligentno industrijsko osvetljenje - Reflecta InteLed

Reflecta inteligentni sistem za LED industrijsko osvetljenje preuzmima teret upravljanja osvetljenjem i u isto vreme obezbeđuje sveobuhvatan uvid u stanje odnosno funkcionisanje sistema.

Reflecta InteLed možete lako integrisati u vaš informacioni sistem i upravljati potrošnjom energijom preko računara ili mobilnog telefona.

REFLECTA InteLed je verzija REFLECTA LED industrijske rasvete koja kontrolše jedan "blok" lampi nezavisno od drugh grupa, sve u realnom vremenu i u skladu s potrebama pojedinih grupa. Ovaj je sistem veoma interesantan za sve industrijske i skladišne prostore.

Inteligentno industrijsko osvetljenje - Reflecta InteLed

 • Može biti u potpunosti prilagođeno vašim potrebama i željama
 • Može se ugraditi u postojeće osvetljenje
 • Veoma pojednostavljuje ručnu kontrolu osvetljenja
 • Samostalno identifikuje osvetljenost prostorije
 • lako prelazi sa prikaza u punom i polu- režimu rada
 • U zavisnosti od podešavanja, istovremeno se prilagođava dinamici poslovnih procesa unutar kompanije

Sa jednim senzorom osetljivim na dnevno svjetlo koji radi kao digitalni merač intenziteta dnevnog svetla dobijate mogućnost kontrole senki i osvjetljivanja u skladu sa količinom dnevnog svetla u prostoriji.

Preciznu kontrolu sistema i troškova industrijske rasvete omogućava upravljački deo distribucijonog ormara i to koristeći kompjutersku i Ethernet vezu.

REFLECTA IntelLed sistem opremljen je sa nekoliko sigurnosnih podsistema pružajući mogućnost automatskog prekida rada za vanredne situacije kao što je prekid rada upravljačkog dela.


Funkcionalne prednosti REFLECTA InteLed proizvoda

 • Dodatnih 20–30% uštede električne energije.
 • Sistem automatizacije moguće je prilagoditi potrebama korisnika, uz opcionalno uklapanje sa postojećim sigurnosnim sistemom ili spoljnom rasvetom.
 • Sistem automatike industrijske led rasvete napravljen je na platformi nove generacije REFLECTA rasvjetnih tela u zavisnosti od dnevne svetlosti u prostoriji odnosno u skladu sa dinamikom procesa proizvodnje i rada.
 • Prikazuje podatke o radnim satima pojedinih lampi, potrošnji električne energije i niz ostalih informacija.
 • Prikupljanje i procesuiranje podataka o energetskoj potrošnji.
 • Mogućnost memorisanja do 8 vremenskih intervala u toku radnog dana (npr. pauze za ručak, kratke pauze i sl.) radi dodatne uštede enregije.
 • Mogućnost bežičnog uključivanja i isključivanja rasvjete u radijusu do 100m u unutarnjim prostorima te do 250m u spoljašnjim uslovima.
 • Mogućnost brze promene svih navedenih parametara.
 • Ručna, poluautomatska odnosno potpuno automatska kontrola.
Poručite besplatnu izradu projekta

Pratite potrošnju

Kroz sistem možete pratiti sati i potrošnje električne energije, bićete obavešteni o isteku života pojedinca lampe ( sijalica ) u lampu i slično. Potpunu kontrolu osvetljenja energije, smanjenja troškova i lakoć́a upotrebe, samo su neke od osobina inteligentnog osvetljenja sistema. .

Bežični daljinski upravljač - gde god da ste

Suština ovog sistema je da upravlja osvetljenjem sa bilo kog mesta u proizvodnji. Prednost ovog sistema je da ne moramo da razvlačimo kablove. Kontroler radi u frekventnom opsegu 433,92 MHz u krugu od 100 metara. na otvorenom prostoru i 250 metara.

Od uređaja koji se koriste u dizajnu mikrokontrolera, koji se mogu slobodno programirati, radio predajnik i prijemnik može da se koristi u mnogim drugim aplikacijama. Uz pomoć ́predajnika može da obavlja isti procesi kao i ručni odnosno automatski rad.

RF prijemnik ima 8 kanala sa mogućnost produženja do 12 kanala. Ugrađeni u kabinetu tajmer kontrolu, dok predajnik je instaliran na bilo koju lokaciju u odeljenju. Sistem je kodiran sa 12 - bitnom enkripcijom.

Ručna kontrola - jednostavno i lako

U slučaju ručne kontrole je moguć́e kroz otkucan red lampi navrata prekidač kontrolere. Pojedinih grupa lampe su uključiti ili isključiti jednostavnim pritiskom na dugme. Prva grupa lampe uključenpritiska, drugi pritisak nadugme on isključuje. Na grupu karakterišeprekidačima svetlo koje se nalaze navrata ormana .
 
Moguće je uključiti sve lampe tako što ćete pritisnuti "punom snagom" dugme i sve lampe isključen, pritisnite dugme OFF Sve lampe " . Takođe, možete da uključite sva svetla na pola snage tako što ć́ete pritisnuti opciju "pola snage". Kada je ovaj uključen na pola lampe tokom startovanja imao manje radnih sati. Kontroler je centralna jedinica za kontrolu REFLECTA rasvete koja prima podatke sa senzora svetlosnih signala. Na ekranu u bilo koje vreme možete da očitate sledeć́e informacije:

 • Radno vreme svake svetlosne grupe,
 • Trenutni status prirodne svetlosti u lux,
 • referentna vrednost pojedinačnih lampi ili svetlosnih grupa sa opcijama aktivacije - pun ili polu režim i isključen-OFF.
 • vremenske intervale u kojima je lampa snage omoguć́eno i osobe sa invaliditetom
 • Dani u kojima je lampa snage omoguć́eno i onemoguć́eno.
Poručite besplatnu izradu projekta